FILSAFAT ILMU DALAM PEMIKIRAN ISLAM

Authors

  • Moh Ismail Universitas Sunan giri Surabaya

Abstract

Pemikiran Abid al-Jabiri yang ia lancarkan melalui “Kritik Nalar Arab”-nya merupakan pemikiran untuk menuju langkah progresif yang patut untuk disambut. Abid al-Jabiri berhasil memmotret dan memetakan atas epistemologis dan ideologi yang berkembang di dunia Arab yang begitu kental memberikan warna baru dan ciri khasnya tersendiri. Latar belakang pendidikan yang mumpuni dalam memahami secara rigid philosophical approaches menjadikan al-Jabiri berhasil memrikan tawaran solusi untuk memecahkan stagnasi yang terjadi di dunia Arab yang berlangsung sepuluh Abad lebih. Walaupun demikian, sebagai seorang pembaca, kita seharusnya mengambil jarak dan tidak bersikap taken for granted terhadap pemikiran al-Jabiri. Sikap tersebut dibutuhkan agar penilaian yang terjadi terhadap sebuah pemikiran diharapkan objektif dan tidak memihak

Published

2018-10-30